Общи Условия

Тази страница (заедно с документите, посочени на нея) ви казва условията и условията, при които можете да използвате нашият уебсайт alushverish.com и Alushverish мобилното приложение (alushverish) дали като посетител или регистриран потребител.

Моля, прочетете внимателно тези Условия и се уверете, че ги разбирате, преди да започнете да използвате Алъш-вериш. Използвайки Алъш-вериш, вие посочвате, че приемате тези Условия и че се съгласявате да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля не използвайте Алъш-вериш.

Ако кандидатствате да станете регистриран потребител, ще бъдете помолени да кликнете върху „Приемам“ тези условия. Ако откажете да направите това, няма да можете да станете регистриран потребител. Когато сте отказали да кликнете върху „Приемете“, но продължите да използвате Алъш-вериш като посетител, продължаващата ви употреба на Алъш-вериш ще посочи приемането на тези Условия.

1. Информация за нас1.1 Alushverish.com и мобилното приложение Алъш-вериш са сайтове / приложения, оперирани от Mr.Gyros

1.2 Регистрирани сме в България под номер 201644021.

1.3 Регистрираният ни офис: България/ София/ Ул. Уилям Гладстон 6

1.4 Основният ни търговски адрес и адрес за кореспонденция е България/ София/ Ул. Уилям Гладстон 6

1.5 Електронна поща / [email protected]

1.6 Нашият номер по ДДС е BG 201644021.

1.7 Ние сме дружество с ограничена отговорност.

2. Определения, използвани в тези условия„Потвърждение“ означава нашето имейл потвърждение за вас, че сте станали регистриран потребител или надстроен потребител (според случая).

„Съдържание“ означава данните, текстът, информацията, рекламите, обявите, съобщенията, детайлите, имената на екраните, фотографиите, графиката, софтуера, файловете, звуците, статичните и мобилните изображения и всички други материали на Алъшвериш.

„Артикули“ означава всички стоки или услуги, предлагани за продажба или наем, които са публикувани на Алъшвериш.

„Публикуване“ означава показване, излагане, публикуване, разпространение, качване, предаване и / или разкриване и думите „Публикувано“ и „Публикуване“ се тълкуват съответно.

„Алъш-вериш“ означава всички уеб страници, достъпни под домейните alushverish.com и техните поддомейни и всички екрани на мобилното приложение Алъш-вериш.

„Обновен потребител“ означава Регистриран потребител, който е платил за надграждане на потребителския си акаунт.

„Регистриран потребител“ означава всеки, който има Алъшвериш акаунт и включва надграден потребител.

„Услуги“ означава всички или всякакви услуги, предоставяни от нас чрез Алъшвериш, включително без ограничение онлайн пазара ни.

„Условия“ означава тези Условия за ползване, нашата Политика за поверителност и всички документи, към които се отнасят.

3. Алъш-вериш е място3.1 Алъш-вериш е място. Продавачите могат безплатно да изброяват артикулите, купувачите могат да намерят артикули и регистрираните потребители могат да обменят своите разумно притежавани и законни възгледи и мнения.

3.2 Ние не носим отговорност за договори за доставка на стоки, услуги или информация, формирани чрез Алъш-вериш (или в резултат на посещения, направени в Алъш-вериш ) между вас и други Алъш-вериш потребители. Ние сме просто място.

3.3 Всеки договор е между купувача и продавача и е предмет на условията, които се подразбират от закона или които купувачът и продавачът се договарят помежду си или и двете. Алъш-вериш не е страна по договора между продавача и купувача, нито носи отговорност по него.

3.4 Ние не предоставяме никакви гаранции или гаранции във връзка с артикулите, които купувате (или се опитвате да закупите) от продавачи на трети страни чрез Алъш-вериш или от компании, на чийто уебсайт сме предоставили връзка. Ако искате информация за вашите законни права, трябва да се свържете с местните търговски стандарти или бюра за съвети на гражданите.

4. Достъп до Алъшвериш4.1 От време на време можем да ограничим достъпа до някои части на Алъш-вериш или до целия Алъш-вериш за регистрирани потребители или просто надградени потребители.

4.2 Когато използвате Алъш-вериш , трябва да спазвате разпоредбите на нашата политика за поверителност.

4.3 Вие носите отговорност за създаването на всички необходими мерки, за да имате достъп до Алъш-вериш. Вие също така носите отговорност за това, че всички лица, които имат достъп до Алъш-вериш чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия и че те ги спазват.

5. Членски акаунти и имена на потребители5.1 Можете да създадете само един членски акаунт на човек. Не можете да възлагате, прехвърляте или по друг начин да се занимавате с членството си.

5.2 Вашето потребителско име не трябва:

(а) съдържат всякакви обидни думи, или думи, които биха могли да се тълкуват като такива на всеки език; или(б) да навредим на добрата си репутация или репутацията на която и да е организация, с която сме свързани, включително във всеки случай служители, служители, персонал, членове, клиенти и заинтересовани страни; или(в) нарушаване на нашите или други права на трети страни; или(г) предполага всяка връзка с нас. Например, вашето потребителско име не трябва да включва думата „ Алъш-вериш “, нито трябва да използва някоя от нашите търговски марки или някакви объркващи или оцветяващи подобни думи или изрази.5.3 Ако по наше мнение ако нарушите клауза 5.2, ние можем, да поискаме да промените потребителското си име сами или да ограничим достъпа до вашият акаунт.

5.4 Ако изберете или ви е предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате такава информация като поверителна и не трябва да я разкривате пред трета страна. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребителя, по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на Условията.

5.5 Вие носите отговорност за всяко използване на Алъш-вериш под вашата парола и данни за вход. Ние не носим отговорност за такова използване. Ако узнаете за неоторизирано използване на вашата парола или данни за вход, моля, свържете се с нас незабавно на контакт.

6. Регистрирани потребители6.1 Ставайки Регистриран потребител, вие гарантирате, че:

(а) имате юридическа възможност да сключвате обвързващи договори; и(b) имате най-малко 18 години или ако сте непълнолетен, имате предварително писмено съгласие от вашия родител или настойник, за да станете регистриран потребител.6.2 Вашата кандидатура да станете регистриран потребител представлява предложение от вас към нас за сключване на обвързващ договор с нас, за да станете регистриран потребител. Не е необходимо да приемаме вашата кандидатура. Ние ще действаме в съответствие със закона, когато решаваме дали да приемем или не кандидатурата ви.

6.3 Договор във връзка с използването на Алъш-вериш като регистриран потребител ще влезе в сила и тези Условия стават обвързващи за вас по отношение на такова използване и нас, когато започнете да използвате Алъш-вериш като регистриран потребител.

6.4 Българският е единственият език, на който може да бъде сключен договорът ни.

6.5 Ние съхраняваме предишни версии на нашите Условия. За да поискате конкретна версия на нашите Условия, свържете се с нас.

7. Цена и Плащане7.1 Някои Услуги изискват плащане изцяло преди тяхното използване. В такива случаи дължимата сума ще бъде ясно посочена.

7.2 Може да променяме цените си от време на време. В такъв случай ще бъдете уведомени за това предварително и ще имате възможност да откажете плащането. Ако откажете плащане, няма да получите Услугите, за които се отнася такова плащане.

7.3 Цените включват данък върху добавената стойност, освен ако не е посочено друго.

7.4 Няма да започнем да предоставяме платените услуги (и нямаме задължение да го правим), докато не бъдеат платени предварително в съответствие с настоящите условия.

7.5 Без да ограничаваме други средства за правна защита или права, които може да имаме, ако не ни платите навреме, можем да анулираме или спрем изпълнението на платените за услуги, докато не изплатите неизплатените суми.

8. Публикуване в Алъш-вериш8.1 Вие носите пълна отговорност за съдържанието си, когато използвате Алъш-вериш. Ние не носим отговорност или каквато и да е отговорност за съдържанието или точността на всяко съдържание, публикувано от вас или друг потребител на Алъш-вериш .

8.2 Не трябва да използвате или да разрешавате на никой друг да използва Алъшвериш за публикуване на елементи, съдържание или други материали, които:

а) не отговарят на указанията, публикувани на предпочитани-указания-за-обяви ; или(б) нарушавате нашата Политика за поверителност.Вие се задължавате, че всяко съдържание, публикувано от вас, ще спазва тези стандарти и ни обезщетява за всяко нарушение на това задължение.

8.3 Всяко съдържание, което публикувате в Алъш-вериш , ще се счита за неповерително и непритежавано. Чрез публикуване на съдържание предоставяте на нас неотменим, световен, безплатен лиценз и сублицензиран лиценз и право да използваме, копираме, разпространяваме и разкриваме на трети лица всяка такава поща и съдържание за всякакви цели.

9. Без задължение за наблюдение или умереност9.1 Ние не сме задължени да следим или записваме дейността на всеки Алъш-вериш потребител.

9.2 Съдържанието, генерирано от регистрирани потребители, не се модерира.

9.3 Ние имаме право (но не и задължение) да наблюдаваме публикуване или съдържание и имаме право да откажем, прекласифицираме или премахнем някоя обява или да редактираме каквото и да е съдържание, например (но без ограничение), ако:

(а) според нас такъв материал не отговаря на нашите Условия; или(б) ние сме уведомени, че може да е обидно, незаконно или клеветническо.9.4 Моля, обърнете внимание, че Съдържанието включва съобщения, изпратени чрез нашата услуга за онлайн съобщения. Това означава, че съобщенията не са поверителни и не са собственост. Може да преглеждаме, отказваме, прекласифицираме или премахваме съобщения, дори ако не сте ги отворили.

10. Съхранение на съдържание (включително съобщения)10.1 Не поемаме отговорност за изтриването или неспазването, съхраняването или навременната доставка на съобщения или друго съдържание.

10.2 Можем от време на време и без предизвестие да задаваме ограничения за броя на съобщенията, които регистрираният потребител може да изпраща, съхранява или получава чрез услугата и си запазваме правото да изтриваме всякакви съобщения за такива ограничения без каквато и да е отговорност. Всяко известие, предоставено от нас във връзка с такива ограничения, не създава никакво задължение за бъдещо уведомяване.

11. Рискове11.1 Вие разбирате, че използвайки Алъш-вериш , можете да получавате или да бъдете изложени на съдържание на трети страни, което може да намерите неприлично, обидно или нежелателно, но използвате Алъш-вериш на свой риск и ние не носим отговорност за такова съдържание на трети страни.

11.2 Разбирате, че не можем да проверим самоличността на потребителите. Това означава, че някои потребители може да не са такива, за които казват, че са.

12. Непълнолетни12.1 В съответствие с клауза 6.1, буква б), на непълнолетните не е разрешено да станат регистрирани потребители, без да са съгласни родителя или настойника.

12.2 Непълнолетните не могат да влизат в райони на Алъш-вериш , които са маркирани като лица за 18 и повече години и родителите и настойниците са задължени да гарантират, че не го правят.

12.3 Родителите и настойниците са отговорни за надзора на непълнолетните, когато използват Алъш-вериш и се ангажират с нас да го направят. Това не е наша отговорност.

12.4 Съветваме родителите и настойниците, които позволяват на непълнолетните да използват Алъш-вериш , че е важно те да общуват с тях относно тяхната безопасност онлайн. Това не е наша отговорност. Непълнолетните, които използват Алъш-вериш , трябва да бъдат информирани от вас за потенциалните рискове за тях и за задължението им да спазват Условията, когато използват Алъш-вериш .

13. Поверителност и защита на данните13.1 Ние обработваме информация за вас в съответствие с нашата политика за поверителност. Използвайки Алъш-вериш , вие се съгласявате с такава обработка и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.

14. Собственици на права на трети страни14.1 Ние имаме право да разкрием вашата самоличност (и съответното съдържание) на всяка трета страна, която твърди, че вашето поведение или публикувано съдържание или рекламиран продукт е незаконно, нарушава тези условия, нарушава правата на интелектуална собственост или в някои други по този начин нарушава правата на тази трета страна.

14.2 Собствениците на права, които смятат, че съдържанието е нарушило правата им, трябва да посетят: alushverish.com/contact/ .

16. Права на интелектуална собственост16.1 Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост в Алъш-вериш и в съдържанието, публикувано на него. Тези произведения са защитени от законите и договорите за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени.

16.2 Можете да отпечатате едно копие и да изтеглите извлечения от всяка страница или страници от Алъш-вериш за ваша лична справка и можете да привлечете вниманието на другите от вашата организация към съдържание, публикувано на Алъш-вериш .

16.3 Не трябва да променяте хартията или цифровите копия на което и да е съдържание, което сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин, и не трябва да използвате съдържание отделно от придружаващия го текст.

16.4 Нашият статус (и този на всеки идентифициран сътрудник) като автори на съдържание на Алъш-вериш трябва винаги да се признава.

16.5 Не трябва да използвате част от съдържанието в Алъш-вериш за комерсиални цели, без да получавате лиценз за това от нас или нашите лицензодатели.

16.6 Ако отпечатате, копирате или изтеглите някоя част от Алъш-вериш в нарушение на настоящите условия за ползване, вашето право да използвате Алъш-вериш ще престане незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всяко копие от съдържанието, което сте направили.

18. Свързване с Алъш-вериш18.1 Можете да свържете Алъш-вериш, при условие че го направите по начин, който е справедлив и легален и не накърнява репутацията ни или да се възползвате от него, но не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да подсказвате каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато няма такава.

18.2 Алъш-вериш не трябва да бъде рамкиран на друг сайт. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие. Уебсайтът, от който се свързвате, трябва да отговаря на всички аспекти на стандартите за съдържание, посочени в нашата политика за поверителност.

18.3 Ако искате да използвате материали на Алъш-вериш, различен от посочения по-горе, моля, свържете се с нас.

19. Връзки от Алъшвериш19.1 Когато Алъш-вериш съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме никаква отговорност за тях или за загуба или щети, които могат да възникнат от използването на тях.

20. Вируси, хакерски и други престъпления20.1 Не трябва да злоупотребявате с Алъшвериш , като съзнателно въвеждате вируси, трояни, червеи, логически бомби или друг материал, който е вреден или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Алъш-вериш , сървъра, на който се съхранява Алъш-вериш , или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Алъш-вериш. Не трябва да атакувате Алъш-вериш чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга.

20.2 Нарушавайки тази разпоредба, вие ще извършите престъпление съгласно Закона за злоупотребата с компютри от 1990 г. Ще съобщим за всяко такова нарушение на съответните органи за правоприлагане и ще си сътрудничим с тези органи, като разкриваме тяхната самоличност. В случай на такова нарушение, правото ви да използвате Алъш-вериш ще престане незабавно.

20.3 Ние няма да носим отговорност за загуба или вреда, причинена от разпространена атака за отказ от обслужване, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на Alushverish.com или на вашето изтегляне на всеки материал, публикуван на него, или на всеки уебсайт, свързан с него.

21. Ограничаване на отговорността21.1 Материалите, показани на Алъш-вериш (включително без ограничение sъдържание и публикации), се предоставят без никакви гаранции, условия или гаранции за неговата точност.

21.2 Съгласно клауза 21.3, до степента, разрешена от закона, ние, другите членове на нашата група дружества и трети лица, свързани с нас, изрично изключваме:

а) всички условия, гаранции и други условия, които в противен случай биха могли да се предвидят от устава, общото право или закона за справедливост;(б) каквато и да е отговорност за всяка пряка, косвена или последваща загуба или вреда, причинена от всеки потребител във връзка с Алъш-вериш или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Алъш-вериш, всички уебсайтове, свързани с него и всякакви материали публикувано на него, включително, без ограничение, каквато и да е отговорност за:i) загуба на доходи или приходи;(ii) загуба на бизнес;(iii) загуба на печалба или договори;iv) загуба на очаквани спестявания;v) загуба на данни;(vi) загуба на репутация;(vii) загубено време за управление или офис; иза всякаква друга загуба или повреда от какъвто и да е вид, независимо от възникнали и причинени от деликт (включително небрежност), нарушение на договора или по друг начин, дори ако е предвидимо, при условие че това условие не пречи на исканията за загуба или повреда на вашето материално имущество или всякакви други претенции за директни финансови загуби, които не са изключени от нито една от категориите, посочени по-горе.

21.3 Нищо в настоящите условия не ограничава или изключва нашата отговорност за смърт или лични наранявания, произтичащи от нашата небрежност, или нашата отговорност за нашето измамно невярно представяне или погрешно представяне на основен въпрос, нито за друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

21.4 Без да се засягат общите ограничения за нашата отговорност, посочени в точка 21.2, и при спазване на клауза 21.3:

(а) не сме задължени да следим или записваме публикациите, съдържанието или други дейности на потребителите на Алъш-вериш;(б) не поемаме никаква отговорност за качеството, безопасността или законността на артикулите;(в) не поемаме никаква отговорност за истинността или точността на публикации или съдържание;(г) ние не даваме обещания, гаранции или гаранции за вашата способност да купувате или продавате артикули, като използвате Алъш-вериш;д) не носим отговорност за трети страни. Например, ние не носим отговорност, ако продавачът не достави артикули, ако стоките не са описани или ако купувачът не плати за артикули.22. Без надеждност22.1 Коментарите и други материали, публикувани на Алъш-вериш, не са предназначени да представляват съвет относно това, на което трябва да се разчита. Следователно ние се отказваме от всякаква отговорност и отговорност, произтичаща от разчитането на такива материали от всеки посетител на Алъш-вериш или от всеки, който може да бъде информиран за някое от съдържанието му.

23. Събития извън нашия контрол23.1 Ние няма да бъдем отговорни или отговорни по някакъв въпрос, възникнал или във връзка със събития извън нашия разумен контрол, включително без ограничение:

а) стачки, блокировки или други промишлени действия;б) гражданска размирица, бунт, нашествие, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена или не) или заплаха или подготовка за война; илив) пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, слизане, епидемия или друго природно бедствие; илиг) невъзможност за използване на железопътни линии, корабоплаване, въздухоплавателни средства, моторни превозни средства или други средства за обществен или частен транспорт; илид) невъзможност за използване на публични или частни далекосъобщителни мрежи.23.2 Задълженията ни се спират за периода, през който продължава събитието на форсмажор, и ние ще разширим времето за изпълнение на тези задължения за продължителността на този период. Ние ще предприемем разумни стъпки, за да прекратим форсмажорното събитие или да намерим решение, чрез което нашите задължения съгласно тези условия могат да бъдат изпълнени, въпреки форсмажорното събитие.

24. Прекъсване на обслужването24.1 Достъпът до Алъш-вериш е разрешен временно. Ние си запазваме правото да прекъснем, оттеглим или изменим услугата без предизвестие. Например, ако е необходимо или желателно да прекъснем услугата (например за рутинна поддръжка), тогава можем да го направим, без да ви казваме първо.

24.2 Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност пред вас за загуба, независимо дали е предвидима или не, произтичаща от или във връзка с недостъпност или прекъсване на Услугата, с изключение на това, ако сте обновен потребител и услугата не е достъпна за непрекъснат период от 7 дни единственото ви средство за защита е да прекратите договора си и ние ще възстановим неизползваната част от вашите такси.

25. Прекратяване на нашия договор25.1 Можете да прекратите регистрацията си по всяко време, по каквато и да е причина, незабавно, като се свържете с нас. Ние си запазваме правото да проверим валидността на всяко искане за прекратяване на регистрацията.

25.2 Можем да прекратим вашата регистрация по всяко време, по каквато и да е причина, с незабавно действие, като се свържем с вас на последния ви известен пощенски или e-mail адрес.

25.3 Можем да прекратим вашата регистрация без предупреждение, ако нарушите нашите Условия, включително с ограничение извън нашата политика за поверителност.

( а) не отговарят на указанията, публикувани на предпочитани-указания-за-обяви.

26. Политика за възстановяване26.1 Ако прекратите регистрацията си по причини, различни от нашето нарушение, ние няма да ви възстановим пари.

26.2 Ако прекратим поради причини, различни от вашето нарушение, ние ще ви възстановим в рамките на четиринадесет дни остатъка от всички пари, които сте ни изплатили (и които сме получили), които се отнасят до услугите, които ще бъдат предоставени (но не са предоставени) след датата на прекратяване.

27. Други последствия от прекратяване на нашия договор27.1 Прекратяването от която и да е от страните има следните ефекти:

(а) Вашето право да използвате услугите незабавно престава;(b) Не сме задължени да препращаме непрочетени или несъобщени съобщения до вас или към трета страна.27.2 Прекратяването няма да засегне неизплатените права или задължения на нито една от страните до датата на прекратяването, включително правото ни да възстановим от вас всички пари, които дължите на нас.

28. Писмени съобщения28.1 Приложимите закони изискват част от информацията или съобщенията, които ви изпращаме, да бъдат в писмена форма. Когато използвате Алъш-вериш, приемате, че комуникацията с нас ще бъде главно електронна. Ние ще се свържем с вас по имейл или ще ви предоставим информация, като публикуваме известия на нашия уебсайт. За договорни цели вие се съгласявате с това електронно средство за комуникация и потвърждавате, че всички договори, известия, информация и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване писмените съобщения да бъдат писмени. Това условие не засяга вашите законови права.

29. Известия29.1 Всички известия, дадени от вас на нас, трябва да бъдат изпратени на alushverish.com/contact/ . Можем да ви уведомим или на имейла или на пощенския адрес, който ни предоставяте, когато се регистрирате, или като публикуваме информацията на Алъш-вериш. Известието ще се счита за получено и правилно връчено незабавно, когато е публикувано на Алъш-вериш, 24 часа след изпращане на имейл или три дни след датата на публикуване на което и да е писмо. При доказване връчването на всяко известие ще бъде достатъчно да се докаже, в случай на писмо, че такова писмо е адресирано правилно, подпечатано и поставено в публикацията, а в случай на имейл, че такъв e-mail пощата е изпратена на посочения имейл адрес на адресата.

30. Прехвърляне на права и задължения30.1 Договорът между вас и нас е задължителен за вас и нас, както и за нашите наследници и правоприемници.

30.2 Нямате право да прехвърляте, възлагате, таксувате или по друг начин да се разпореждате с договор или с каквито и да е ваши права или задължения, произтичащи от него, без нашето предварително писмено съгласие.

30.3 Ние можем да прехвърляме, възлагаме, таксуваме, да слагаме подизпълнител или по друг начин да се разпореждаме с договор или някое от нашите права или задължения, произтичащи от него, по всяко време по време на срока на Договора.

31. Отказ31.1 Ако по време на срока не успеем да настояваме за стриктно изпълнение на някое от вашите задължения или ако не успеем да упражним някое от правата или средствата за защита, на които имаме право, това няма да представлява отказ от такива права или средства за защита и няма да ви освободи от спазването на такива задължения.

31.2 Отказ от нас по подразбиране няма да представлява отказ от последващо неизпълнение.

31.3 Никое отказване от нас на което и да е от тези условия няма да бъде в сила, освен ако изрично не е посочено като отказ и не бъде съобщено на вас в писмена форма.

32. Цялостно споразумение32.1 Тези условия и всеки документ, изрично посочен в тях, представляват цялото споразумение между нас и заместват всички предишни дискусии, кореспонденция, преговори, предишно споразумение, разбирателство или споразумение между нас, свързани с предмета на който и да е договор.

32.2 Всеки признаваме, че при сключването на договор никой от нас не разчита на представителство или гаранция (независимо дали е извършена невинно или по небрежност), която не е посочена в настоящите общи условия или посочените в тях документи.

32.3 Всеки от нас се съгласява, че единствената ни отговорност по отношение на тези изявления и гаранции, които са посочени в това споразумение (независимо дали са направени невинно или по небрежност), ще бъде за нарушение на договора.

33. Нашето право да варираме тези Общи условия33.1 Имаме право да преразглеждаме и променяме тези условия от време на време.

33.2 Можем да преразгледаме тези условия за ползване по всяко време, като изменяме тази страница. От вас се очаква да проверявате тази страница от време на време, за да забележите всички направени от нас промени, тъй като те са обвързващи за вас.

34. Раздяла34.1 Ако някой съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия е невалидна, незаконосъобразна или неприложима в каквато и да е степен, срокът само в тази степен ще бъде отделен от останалите условия, които ще продължат да бъдат валидни в максимална степен, разрешена от закона.

35. Състояние35.1 Нищо не е предназначено или не се смята за установяване на партньорство на съвместно предприятие между нас или да направи един от нас агент или служител на другия.

36. Права на трети страни36.1 Лице, което не е страна по тези условия или договор, няма право по силата на или във връзка с тях съгласно закона за договорите (права на трети страни) от 1999 г.

37. Решаване на спорове37.1 Ако възникне някакъв спор извън или във връзка с Алъш-вериш, първо ще се опитаме да го разрешим чрез медиация в съответствие с моделната процедура за посредничество на центъра за ефективно разрешаване на спорове (CEDR). Освен ако не е договорено друго, посредникът ще бъде номиниран от CEDR.

38. Компетентност и приложимо право38.1 Българските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по всеки иск, произтичащ от или свързан с посещение в Алъш-вериш, въпреки че ние си запазваме правото да заведем иск срещу вас за нарушаване на тези условия във вашата страна на пребиваване или в друга друга държава.

38.2 Тези условия за ползване и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с тях или с техния предмет или образуване (включително извъндоговорни спорове или искове), се управляват и тълкуват в съответствие със законодателството на България

Вашите притесненияАко имате някакви притеснения относно материали, които се появяват на Алъш-вериш , моля, свържете се с нас на alushverish.com/contact.

Тези условия бяха последно преразгледани 01/01/2020 г.

Top