Не съм сигурен какъв тип съдържание е разрешено за публикуване? Как да разбера?

Не допускаме обяви, които представляват или съдържат „партньорски маркетинг“, „код за препращане на връзка“, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или непоискана търговска реклама; или които включват връзки към търговски услуги или уеб сайтове; или които представляват или съдържат каквато и да е форма на реклама или привличане. Извиняваме се за неудобството. За повече информация относно типа съдържание, което допускаме, моля, вижте нашите Условия за ползване

Top